Profil tvrtke

KOMPLETNA LISTA:
- VRIJEDNOST: 1 - Građevinski materijal - proizvodnja
- VRIJEDNOST: 11 - Izolacije

032/416-916

032/416-796

info@bauder.hr

Lokacija

Ivana Gorana Kovačića 54
32000 Vukovar
Hrvatska

Bauder d.o.o

Paul Bauder GmbH & Co. KG iz Stuttgarta vodeći je proizvođač krovnih sustava u Europi i već je više od 150 godina u obiteljskom vlasništvu. Na jednom mjestu Bauder nudi sveobuhvatno savjetovanje kao i sve materijale za hidroizolaciju, toplinsku izolaciju i ozelenjavanje, čime arhitektima, investitorima i izvođačima pruža sigurnost da je to najbolja odluka za krov.

Bauder d.o.o., sa sjedištem u Hrvatskoj, sastavni je dio spomenutog koncerna u čijoj su nadležnosti zemlje:


  • Hrvatska
  • Srbija
  • Bosna i Hercegovina
  • Crna Gora
  • Makedonija

www.bauder.hr

 
Download dokumenata Bauder d.o.o proizvoda
Nema priloženih dokumenata proizvođača