NadzorPLUS

NadzorPLUS - Online program za vođenje projekata u graditeljstvu

NadzorPLUS je pogram namjenjen građevinskim inženjerima za praćenja troškovnika, situacija,
vantroškovničkih radova (VTR) i dinamike gradilišta.

Nadzor PLUS Software

Osim gore navedenih funkcija, program sadrži module za izdavanje računa (uz fiskalizaciju) i modul za usporednu analizu više trošovnika. Program također pomaže u komunikaciji sa ostalim sudionicima u projektu, te razmjenu službenih dokumenata i fotografija sa gradilišta.
Program je napravljen prema naputcima ljudi iz struke, kako bi im se olakšalo praćenje gradilišta, a ujedno formirala jedinstvena centralna arhiva svih projekata i partnera.

Za LIVE DEMO verziju zatražite user name i password ovdje:

Osnovni dijelovi programa su opisani u nastavku.

 • Troškovnik projekta
 • Rekapitulacija prometa
 • Pregled situacija
 • Građevinska knjige
 • Fotografije s gradilišta
 • PLUS dodatni alati

Dashboard

Početna stranica programa prikazuje osnovne i trenutne informacije o aktualnim projektima. Sadrži prikaz projekata koje osobno vodimo, projekte naših kolega i 5 zadnje zatvorenih (završenih) projekata.

  Odabirom jednog projekta sa početne stranice ulazimo u profil projekta. Ova konzola sadrži:
 • Podaci o projektu, imena projektanata i nadzornog inženjera, brojeve dozvola i suglasnosti...
 • Trenutno stanje financija prema zadnjoj situaciji
 • Dijagramski prikaz detalja trenutne situacije
 • Pregled partnera koji sudjeluju u projektu i s kojim možete komunicirati.
 • Pregled zadnjih 5 dobivenih dopisa

Aktualne nadogradnje programa

 • Fiskalizacija
 • Izdavanje računa
 • Stoniranje računa
 • Račun za predujam
 • Praćenje naplate
 • Evidencija parcijalnih naplata
 • Pretraga po više kriterija
 • Print direktno iz programa
 • Računi uvijek dostupni online

Sve informacije na telefon : +385 91 1539 834 ili pošaljite e-mail na nadzorplus@gmail.com

osnovne funkcije programa NadzorPLUS:

1# Osnovni meni

 • Pregled svih unešenih projekata
 • Analiza troškovnika
 • Izdavanje i evidencija izlaznih računa
 • Centralni imenik tvrtki partnera i korisnika

1.1 Pregled svih unešenih projekata

Detalji izabranog projekta

Osnovna stranica ili profil projekta na kojem su vidljive osnovne i najsvježije informacije o projektu, kao i trenutno stanje financija.

1.2 Analiza troškovnika

Program nudi mogućnost izrade troškovnika direktno iz programa kao i import već gotovih troškovnika pripremljenih u excelu.
Kod ručne izrade troškovnika, program pamti već unešene stavke, te vam ih nudi kao gotove kod kasnije upotrebe.
Troškovnik se unosi prema grupama radova koje sami možete definirati. Osim prvog nivoa grupa radova, svakoj grupi radova, moguće je dodati i podgrupu radova, te pratiti financije prema grupama i podgrupama.

1.3 Izdavanje i evidencija izlaznih računa

Nakon sto ste definirali konačan troškovnik i potpisali ugovor sa izvođačem radova ulazite u fazu izgradnje. U ovom trenutku zaključavate troškovnik i pratite stanje izgradnje preko modula situacija.
Situacije možete pratiti prema broju situacije ili prema grupi radova koji se izvode.
U prikazu trenutne situacije daje se pregled i količina u prethodnoj situaciji ali i ugovorena količina. Modul situacija vam u jednom pregledu tablično prikazuje ugovorene količine i iznose, iznose iz prethodne situacije, te aktualne iznose u tekućoj (otvorenoj) situaciji.

Svaka stavka u izabranoj situaciji je različito markirana zavisno da li se stavka izvodila u ovoj situaciji, da li je ova stavka završena ili se već izvodila u nekoj od prethodnih situacija. Kod situacija sa puno stavki, vrlo je bitno imati dobar pregled stavki.
U tu svrhu je napravljen filter za traženje koji moze isključiti stavke koje se nisu izvodile ili stavke sa premašenim količinama. Svaka stavka također ima marker koji definira količinsku i razliku u postotku između ugovorenog i trenutno izvedenog stanja.

  Osnovne karakteristike ovog modula su:
 • Defaultni prikaz trenutne situacije.
 • Pregled bilo koje situacije u prošlosti preko samo jednog klika.
 • Jednostavna izrada sljedeće situacije
 • Jednostavno praćenje VTR-ova.
 • Povezana građevinska knjiga

1.4 Centralni imenik tvrtki partnera i korisnika

 • Upload i razmjena dokumenata sa ostalim prijavljenim korisnicima u projektu.
 • Slanje dokumenata svima ili samo određenim korisnicima.
 • Jednostavno pretraživanje dopisa i dokumenata.
 • Upload fotografija sa opisom i datumom.

2# Projekt meni

 • Detalji izabranog projekta
 • Pregled troškovnika
 • Pregled mjesečnih situacija
 • Rekapitulacija troškovnika prema različitim parametrima
 • Građevinska knjiga
 • Dokumenti i dopisi
 • Fotogalerija gradilišta

2.1 Detalji izabranog projekta

Osnovna stranica ili profil projekta na kojem su vidljive osnovne i najsvježije informacije o projektu, kao i trenutni status financija.

2.2 Pregled troškovnika

Program nudi mogućnost izrade troskovnika direktno iz programa kao i import već gotovih troškovnika pripremljenih u excelu.

Kod ručne izrade troškovnika, program pamti već unešene stavke, te vam ih nudi kao gotove kod kasnije upotrebe.

Troškovnik se unosi prema grupama radova koje sami možete definirati. Osim prvog nivoa grupa radova, svakoj grupi radova, moguće je dodati i podgrupu radova, te pratiti financije prema grupama i podgrupama.

2.3 Pregled mjesečnih situacija

Nakon što ste definirali konačan troškovnik i potpisali ugovor sa izvođačem radova ulazite u fazu izgradnje. U ovom trenutku zaključavate troškovnik i pratite stanje izgradnje preko modula situacija.
Situacije možete pratiti prema broju situacije ili prema grupi radova koji se izvode. U prikazu trenutne situacije daje se pregled i količina u prethodnoj situaciji ali i ugovorena količina.

Modul situacija vam u jednom pregledu tablično prikazuje ugovorene količine i iznose, iznose iz prethodne situacije, te aktualne iznose u tekućoj (otvorenoj) situaciji. Svaka stavka u izabranoj situaciji je različito markirana zavisno da li se stavka izvodila u ovoj situaciji, da li je ova stavka završena ili se već izvodila u nekoj od prethodnih situacija. Kod situacija sa puno stavki, vrlo je bitno imati dobar pregled stavki. U tu svrhu je napravljen filter za traženje koji može isključiti stavke koje se nisu izvodile (sa iznosom 0 (nula)) ili stavke sa premašenim količinama.
Svaka stavka također ima marker koji definira količinsku i razliku u postotku između ugovorenog i trenutno izvedenog stanja.

  Osnovne karakteristike ovog modula su:
 • Defaultni prikaz trenutne situacije
 • Pregled bilo koje situacije u prošlosti preko samo jednog klika
 • Jednostavna izrada sljedeće situacije
 • Jednostavno praćenje VTR-ova
 • Povezana građevinska knjiga

2.4 Rekapitulacija troškovnika prema različitim parametrima

Ovaj modul omogućuje printanje kompletne situacije za arhivu i konačne situacije kao računa za investitora.

2.5 Građevinska knjiga

Građevinske knjiga je direktno povezana sa pregledom situacija.

Svakoj stavci situacije je moguće kroz građevinsku knjigu evidentirati ugrađene količine uz detaljni opis i napomenu pojedinog zahvata kroz korespodenciju Izvođač-nadzorni inženjer Modul građevinske knjige služi za kontrolu izvedenih količina za svaku stavku troškovnika.

2.6 Dokumenti i dopisi

Svi dokumenti koji se tiču trenutnog projekta se uploadiraju u ovaj modul.

  Osnovne funkcije upravljanja dokumetima su:
 • Upload i razmjena dokumenata sa ostalim prijavljenim korisnicima u projektu.
 • Slanje dokumenata svima ili samo određenim korisnicima.
 • Jednostavno pretraživanje dopisa i dokumenata.

2.7 Fotogalerija gradilišta

  Radi boljeg vizualnog praćenja gradilišta program nudi upload fotografija sa gradilišta. Ovaj modul omogućuje:

 • Upload i razmjena fotografija sa ostalim prijavljenim korisnicima u projektu.
 • Jednostavno pretraživanje fotografija prema datumu snimanja.
 • Upload fotografija sa opisom i datumom.