Energetski certifikat

Nedjelja, 06.04.2014. | Gradilište
Energetski certifikat i energetski pregled građevina, što trebate znati
Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, 1.7.2013., sve zgrade koje se prodaju i veće su od 50m2 moraju imati energetski certifikat. Investitori novih zgrada moraju prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat.

Energetski pregled i energetsko certificiranje regulirani su Zakonom o gradnji (NN 153/13) i Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada(NN 81/12, 29/13, 78/13).

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Kada se radi o postojećoj zgradi, ovlaštena osoba vrši i energetski pregled zgrade , te kao sastavni dio energetskog certifikata daje prijedlog ekonomski opravdanihmjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.Prijedlog mjera može biti npr. izrada toplinske izolacije na fasadi, poboljšanje termotehničkog sustava ...

Zgrade se svrstavaju u 8 energetskih razreda, od A+ do G, gdje je A+ najpovoljniji a G najnepovoljniji razred.Na energetskom certifikatu je grafički prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji.
Energetski certifikat

Energetsko certificiranje zgrada mogu provoditi samo ovlaštene osobe. Ovlaštenje izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.Na stranicama Ministarstva se nalazi i registar izdanih ovlaštenja.IZVOR: www.mgipu.hr
POSJETA: 5393

Povezane vijesti